Ez a honlap a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének az ügyvédi honlap tartalmáról szóló 2/2001(IX.3.) számú állásfoglalásának figyelembevételével készült. Designed by: PR 2000 Bt.

Az iroda az alábbi szakterületeken működik.

Polgári jog

 • - Jogi személyek
 • - Személyek polgárjogi védelme
 • - Tulajdonjog
 • - Kötelmi jog
 • - Szerződések ( adásvétel, csere, ajándékozás , tartás stb)
 • - Öröklési jog

Társasági jog

 • - Cégalapítás ( e-cégeljárás keretében )
 • - Alapító okiratok , és alapszabályok
 • - Belső ügyrendek
 • - Üzletrész- és részvény átruházás
 • - Gazdasági társaságok megszűnése ( egyesülés, szétválás )
 • - Végelszámolás, felszámolás eljárás

Családjog

 • - Házasság felbontása
 • - Házassági vagyonjog (házassági vagyonjogi szerződés stb )
 • - Családi jogállás ( apasággal és származással kapcsolatos perek stb)
 • - Rokonok tartása ( kiskorú gyermek tartása stb )

Ingatlanjog

 • - Ingatlan tulajdonjog átruházásával, bérbeadásával kapcsolatos szerződések
 • - Társasházak alapító okirata
 • - Szervezeti és működési szabályzatok készítése
 • - Területrendezés

Közigazgatási perek

 • - Illetékekkel, adókkal, építésügyi eljárásokkal és egyéb közigazgatási ügyekkel kapcsolatos
  jogi tanácsadás
  - Közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata során képviselet ellátása

Társadalmi szervetek joga

 • - Alapítványok, egyesületek, sportszervezetek alapítása
 • - Alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése

Továbbá

 • - Társasházak jogi képviselete
 • - Állandó jogi szaktanácsadás
 • - Peres ügyekben való jogi képviselet ellátása
  Vissza az oldal elejére!